​Vägledning för grundläggande kryptering

Föreningen SNUS har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skickat in synpunkter på deras Vägledning för grundläggande kryptering version 0.94.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inspelning av SNUS och ISOC-SE Höstkonferens

Vi har fått inspelningen av alla presentationer från SNUS och ISOC-SE Höstkonferens, och de kan hittas här på YouTube.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ISOC-SE och SNUS Höstkonferens 2019

SNUS och ISOC-SE gemensamma höstrevent!

Förra årets höstkonferens, ett samarbete mellan ISOC-SE och SNUS, var så trevligt att vi vill göra om det igen!

Onsdag den 21 November går detta av stapeln på World Trade Center i Stockholm!

Vi har många intressanta talare och diskussioner att se framemot!

Vint Cerf, känd som en av Internets skapare, kommer att delta på videolänk på eftermiddagen och ge sin syn på Internets framtid.

Dagen kommer att innehålla dessa saker:

• Projekt Särimner – kritisk infrastruktur
• Information-centric Networking (ICN)
• AI/Deep learning
• Fake news – vad kan vi lära oss?
• MANRS Mutually Agreed Norms for Routing Security, (https://www.manrs.org/)
• Paneldebatt om MANRS och Internetaccess
• Keynote – Vint Cerf pratar om Internets framtid – via video

Anmälan och detaljerat program finns här där man också kan beställa biljetter.

/ Styrelsen för ISOC-SE och styrelsen för SNUS

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningen SNUS synpunkter på PTS Dnr 15-7200

Post- och Telestyrelsen har publicerat ett förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde. Detta har föreningen läst och bestämt synpunkter ska skickas in. Dessa synpunkter kan återfinnas här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstmöte 22 november 2017

I år kör ISOC-SE och SNUS för första gången en gemensam höstkonferens.

Vi kommer att prata om alltifrån Internet Governance-frågor och lagstiftning till robusthet, digitalisering och hotbilder. Och säkerhet förstås!

Vi har många bra talare med oss och vi hoppas på givande diskussioner! Se agenda nedan.

Efteråt samlas vi för mingel med något gott att äta och dricka!

Konferensen är såklart kostnadsfri för medlemmar. Är man inte medlem är kostnaden 500 sek.

Har ni betalat in medlemsavgift till SNUS efter den 1 november i år så gäller medlemsskapet också för 2018.

För att bli medlem, se https://www.snus.se/mreg/members/add.

Anmäl er till konferensen här https://www.eventbrite.com/e/isoc-sesnus-hostkonferens-tickets-39245388012

Agenda

Agendan, och eventuella uppdateringar, finns också på ISOC-SE’s hemsida.

10.00 – 12.30

Inledning – Maria Häll ordförande ISOC-SE, Patrik Fältström ordförande SNUS

ISOC-SE firar ISOC 25 år – Ceren Unal från ISOC’s Europa kontor

Internet Governance globalt, läget idag – Patrik Fältström, Netnod

Dagens avancerade hotbild – Staffan Truvé, forskningschef på Recorded Future

12.30-13.15: Lunch

13.15-16.30 (fika vid 14.45)

Samhällets digitalisering – Anders Hektor Näringsdepartementet

Nytt inom internetlagstiftning – Daniel Westman

Åtgärder för ökad robusthet – Björn Scharin PTS

Sunet CERT hur jobbar vi? – Anne-Marie Achrenius Sunet CERT

16.30 Mingel

Ni är hjärtligt välkomna!

/Styrelsen för ISOC-SE och Styrelsen för SNUS

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Föreningen SNUS har tagit del av Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) och inkommer härmed med remissvar i detta ärende.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte Föreningen SNUS direktsänds

Årsmötet kommer direktsändas på https://www.facebook.com/SwedishNetworkUsersSociety/ och nej, man behöver inte ha Facebookkonto för att titta på det hela.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

BCP38

Efter det formella årsmötet 2017 den 2 maj kommer vi ha en diskussion om BCP38, egress filtering, SAC-004, source address validation (kärt barn har många namn). Patrik Fältström och Måns Nilsson kommer leda diskussionen och Patrik kommer förklara det spoofer-projekt som CAIDA kör.

Så det finns många bra anledningar till att komma på SNUS årsmöte!

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte föreningen SNUS 2017

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2017.

Tid: tisdagen den 2 maj 2017, kl. 17:30 – 19:30
Plats: SUNET,Tulegatan 11 3tr, Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.
Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor

Välkomna!

Vi kommer att bjuda på enklare förtäring, såsom smörgåsar/wraps/motsvarande. För att veta hur många vi ska beställa ber vi er att höra av er till board@snus.se och tala om dels om ni vill ha något att äta, dels om ni har några preferenser eller allergier som vi ska ta hänsyn till. Tack på förhand!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion till årsmötet 2016

Motion inskickad av Robert Malmgren

Motionen önskar ändra paragraferna 5.1 ”årsmötets tid och plats” och 5.2 ”motioner till årsmöte” i stadgarna. Det är små förändringar som syftar till att uppdatera stadgarna så att de förenklar motionsinlämning.

Motiv till motionen

Det förefaller något konstigt att föreningen har stadgar som har ett absolut datum för inlämning av motioner men ett tidsfönster för att bestämma årsmöte. Det blir också konstigt att, som detta år, motionerna skall lämnas in så extremt långt i förväg jmf med årsmötet, eller ens att årsmötet måst ha behövt utlysas. Det får till effekt att styrelsen måste annonsera årsmötet ”i förtid” för att kunna ge folk en chans att lämna in motioner. Ett exempel på detta skedde till 2016 års årsmöte där årsmötet är fastlagt att ske 18 april, men sen skulle motioner lämnas in senast 15 februari, dvs mer än två månader innan årsmötet. Det finns en risk att folk missar detta. Eller att när den ”riktiga kallelsen” kommer igen lite mer än fyra veckor innan.

Denna motion förslår att man ha ett upplägg som är mer likt andra föreningar där motionstiden är relativ årsmötesutlysningen. Detta förslag ger motionslämnare två veckor att lämna förslag efter att årsmötet utlysts. Inget i vare sig med detta förslag, eller i existerande stadgar, hindrar givetvis att medlemmar skickar in motioner närhelst under året. Men människor är som människor är. Och de gör ofta saker först när de uppmärksammas eller påminns om något.

Föreslagen ändring i 5.1

Förslaget är att ändra att kallelsen skall skickas ut senast fem veckor före årsmötet. Dvs att man ändrar texten

Från

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall skickas ut senast fyra veckor före mötet.

Till

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall skickas ut senast fem veckor före mötet.

Motiv till förslagen ändring i 5.1

Motivet är att bättre kunna synkronisera årsmötesannonsering och inlämnande av motioner.

Förslagen ändring i 5.2

Förslaget är att ändra i paragraf 5.2 i stadgarna så att man ger ett relativt tidsbegrepp, som är relativt årsmötet, som sista inlämningsdag för motioner. Dvs att man ändrar texten

Från

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till föreningsstämman. Denna skall skickas skriftligen till styrelsen före den 15 februari det år som motionen avser. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

Till

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till föreningsstämman. Denna skall skickas skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan datum för årsmöte, det år som motionen avser. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

Motiv till förslagen ändring i 5.2

Denna ändring ger medlemmar två veckor på sig, från det att en ordinarie årsmöteskallelse skickas ut, att skicka in motioner.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar