Verksamhet

Arbetsgrupper

Mycket av SNUS arbete bedrivs genom särskilda arbetsgrupper. Läs mer om dessa här.

Interoperabilitet

SNUS arbetar aktivt med Interopabilitet och har tidigare årligen genomfört Interoperabilitet, en samlingsplats för Sveriges nätverkskompetens. Interoperabilitet kan bäst beskrivas som en avancerad provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete när insikter och utlovade funktioner.

Påverkan

Vi arbetar med politiker, operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan de olika näten.

Övrigt

SNUS arbetar aktivt inom områdena; infrastruktur i Sverige, Nya nätverksteknologier, WWW-teknik, Samtrafik och samverkan, Informationsspridning m.m.

SNUS medverkar som sakkunniga i regeringens Internetutredning.
SNUS är också delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force.

SNUS är också värdorganisation för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen.

Ett svar på Verksamhet

 1. Lars Magnusson skriver:

  Slog mig, den som sade det ………

  Det räcker med en översättning av verksamhetssidan, grundförslag :

  Activities:

  Working groups
  Much of SNUS work is carried out through topical or project work groups.

  Interoperability
  SNUS works actively for Internet interoperability and has previously conducted annually interoperability tests. A gathering place for Sweden’s networking competence. Our interoperability tests can be best described as an advanced sample at an open stage, where the participating companies proves their claims and promised functions through hard work and cooperative insights.

  Impact
  We work with politicians, operators and other stakeholders of the importance of effective interoperability and interconnection between different networks.

  Other
  SNUS is actively working in the fields; infrastructure in Sweden, new networking technologies, Web technologies, IT-security on the net, interconnection and interoperability, dissemination of information, etc.

  SNUS participate as experts in the Swedish government’s commission on Internet governance.

  SNUS was also involved in the creation of the Swedish part of ISOC, the Internet Society, which is the international host agency for the IETF, the Internet Engineering Task Force.

  SNUS is the host organization for the Swedish Internet operators forum; the SOF group.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.