Årsmöte föreningen SNUS 2024

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2024.

Tid: torsdagen den  2 maj 2024, kl. 17:30 – 19:30
Plats: Netnod, Greta Garbos väg 13, 169 40 Solna

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig.

Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör,

styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SamNet 2024

SamNet 2 konferens

SamNet 2024Nu har registreringen öppnat för konferensen SamNet.se #2 som sker torsdagen 18:e januari 2024.

SamNet är en fysisk heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden för digitaliseringen av vårt samhälle. SamNet fokuserar på detta från den vanliga samhällsmedborgarens perspektiv, inte från ett kommersiellt eller myndighetsperspektiv. Vi kommer att ta upp ämnen som digitala ID-lösningar, Internet privacy, öppen källkod inom offentlig förvaltning, digital infrastruktur.

Konferensen anordnas i samarbete mellan de idéella föreningarna SNUS, ISOC-SE, DFRI och Dataskydd.net. Konferenslokalen sponsras av Internetstiftelsen: Hammarby Kaj 10D.

Konferensen är gratis för medlemmar i ovan organisationer.

  • Datum och tid: torsdag, 18 januari 2024, 09:00 – 17:00
  • Plats: Internetstiftelsens lokaler, Hammarby kaj 10d, karta
  • Anmälan och mer info via följande länk: https://samnet.se/

Varmt välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte föreningen SNUS 2023

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2023.

Tid: måndagen den  4 maj 2023, kl. 17:00 – 19:00
Plats: SUNET, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig. 
Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Östen Frånberg

En av våra pionjärer har gått ur tiden. Östen var inte bara instrumental för Internet i Sverige utan även Föreningen SNUS. Östen var aktiv under många år men jag har misslyckats hitta exakt under vilka år han hade olika roller. Någon kanske kan hjälpa mig?

Det jag hittar är ett mail från Östen till mig från 12 augusti 1994. Det är en kallelse till ett styrelsemöte i Föreningen SNUS där målet var att diskutera Interoperabilitet-95. Den första av flera större konferense som inte bara gav SNUS den ekonomi som vi fortfarande lever av, utan även en föregångare till dagens Internetdagarna som Internetstiftelsen driver. Jag ser också att det var på det styrelsemötet, 18 augusti 1994, jag hälsades välkommen till SNUS styrelse.

Det kanske viktigaste Östen gjorde var att arbeta med skapandet av SWIPNet. Precis som många av oss och många initiativ så gjorde han inte det ensam. Östen var sannerligen en person som sökte samförstånd. Efter en mängd diskussioner med olika organisationer som tyckte IP-protokollet var skräp svarade Jan-Hugo Stenbeck positivt och SWIPNet skapades, och första kunden anslöts om jag inte minns helt fel 1 mars 1991. Överenskommelsen var att SWIPNet under de första 5 åren skulle drivas i samarbete med just Föreningen SNUS, och först därefter (dvs 1996) kunde verksamheten helt hanteras som andra inom gruppen som idag är känd under namnet Tele2.

BASNÄT-90
Per-Olof Josefsson presenterar start av Swipnet genom gerillaverksamheten BASNÄT-90.

Detta är beskrivet i De som byggde internet i Sverige som finns i två upplagor, från 2003 och 2009.

Vi är många som kommer sakna Östen. För hans engagemang, för hans energi, och hans innerliga önskan att vara vänlig, och att alla skulle trivas. Vi har alla våra historier om Östen, och naturligtvis var vissa diskussioner kärva, men innerst inne ett hjärta av guld. Det hade han.

Patrik Fältström
Ordförande Föreningen SNUS

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Styrelsemöte 2022-10-31

Styrelsen höll ett styrelsemöte 2022-10-31 och bifogar härmed protokollet från det.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrelsemöte 2022-09-15

Styrelsen höll ett styrelsemöte 2022-09-15 och bifogar härmed protokollet från det.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

IPv6 i Sverige – status 2022

Post- och telestyrelsen, PTS, har från Regeringen fått ett uppdrag att under 2022 inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6. Ett antal individer har ställt upp och tillsammans hjälp PTS att diskutera frågan och bl.a. har PTS lyckats ha ett antal diskussionsforum och möten.

Dessutom har dessa individer skrivit ett dokument om IPv6 i Sverige, och detta har även diskuterats bland föreningen SNUS medlemmar så pass att förutom vissa medlemmar i SNUS som varit med i initiativet så tog styrelsen idag den 19:e juli beslut om att Föreningen SNUS står bakom det som står i dokumentet. Det skickades även idag till PTS (vilket inte hindrar att fler ställer sig bakom dokumentet).

SNUS har dessutom erbjudit sig publicera dokumentet vilket vi därför gör i och med denna postning.

Patrik Fältström
Ordförande
Föreningen SNUS

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte föreningen SNUS 2022

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2022.

Tid: måndagen den  11 april 2022, kl. 17:00 – 19:00

Plats: SUNET, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig. 
Dagordning till årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden
4. Fastställande av röstlängd
5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorns berättelse
8. Fastställande av:

a. resultaträkning och balansräkning

b. beslut om disposition av vinst eller förlust
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet
11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Fastställande av firmatecknare
14. Val av valberedning
15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår
16. Övriga frågor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SNUS 30 år

För 30 år sedan, den 5 november 1990, bildades föreningen Swedish Network Users Society. Anledningarna till att föreningen skapades var många, men den formella anledningen (enligt vad jag minns) var att i överenskommelsen med Kinnevik om skapandet av Swipnet och flyttande av kommersiella Internettjänster till Swipnet från KTH skulle Swipnet drivas som en separat enhet i 5 år och produktutbud och annan teknisk design skulle diskuteras med föreningen SNUS. Tyvärr har jag inte tillgång till denna överenskommelse. Om någon har den, hör av er. Att Kinnevik nappade var resultatet av en innan dess lång diskussion med Televerket (idag Telia Sverige AB) om inte de var intresserade, vilket de inte var. Att de hösten 1991 sedan skapade sitt eget nät, TIPNET är en annan historia.

Att KTH och SUNET ville bli av med kommersiella tjänster hade i sin tur att göra med den anslutning till NSF-Net som skedde hösten 1988 med första trafiken 1 december 1988. Swipnet hade första kunderna 1 mars 1991 så även Swipnet börjar bli till åren, och under 1996 inkorporerades Swipnet slutligen i Tele2 enligt den ursprungliga överenskommelsen.

Denna avknoppning av tjänster från KTH ska inte blandas ihop med den som skedde några år senare, 1995-1996, när Stiftelsen för Internetinfrastruktur (idag under namnet Internetstiftelsen) och Stiftelsen för Telematikens Utveckling skapades. Med NIC-SE AB (vars verksamhet flyttats in i stiftelsen) och Netnod AB som dotterbolag för domännamns- respektive IX och annan driftverksamhet.

Föreningen SNUS var initiativtagare till interoperabilitetstester och det som idag är den populära konferensen och mötesplatsen Internetdagarna som Internetstiftelsen driver. Ursprungligen tekniska interoperabilitetstester för elektronisk post, modem och routing. Idag en mötesplats för diskussioner om allt från teknik till den samhällsförändring Internet ger möjlighet till.

SNUS har även genom åren delat ut IP-Priset, detta till de som under året i SNUS anda har gjort saker som föreningens styrelse anser är värt denna speciella utmärkelse.

Fest kan vi inte ha i år, men vi kommer ha en fest. Vi hoppas ha en fest hösten 2021. Missa inte den, när den nu blir av.

Tills vi kan ses, tack alla som genom åren arbetat i SNUS, varit medlemmar, kämpat i SNUS anda, fått Internet att fungera.

Patrik Fältström
Ordförande Föreningen SNUS

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ISOC-SE / SNUS Höstkonferens 2019

Här kommer agenda och anmälan till vår gemensamma höstkonferens ISOC-SE/SNUS den 27 november på Stockholm Waterfront. Sprid gärna denna inbjudan i era kretsar! Vi ser framemot en spännande dag med många intensiva och intressanta diskussioner!

Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i ISOC-SE eller SNUS. Pris 500 sek för icke medlemmar. Fakturan skickas per epost. Du som inte är medlem men vill bli, klicka på en av dessa länkar:

Anmäl er till konferensen här: https://www.eventbrite.com/e/isoc-sesnus-hostkonferens-tickets-78151442067

(OBS! Om du får förhinder efter att du anmält dig, är det viktigt att du avanmäler dig, länk finns i mailet från Eventbrite som du fick när du anmälde dig!)

Tid: Onsdag 27 november 2017 kl. 10.00 – 16.30
Registrering och kaffe kl 9.30
Plats: Radisson Waterfront, StockholmEfteråt samlas vi för mingel och något att äta och dricka!
Agenda

10.00 – 12.30
• Inledning – Maria Häll ordförande ISOC-SE, Patrik Fältström ordförande SNUS
• Internethistoria – från början till nutid – Anders Hillbo
• Vårt samhälle i ett framtidsperspektiv – Johan Wester, komiker, programledare, grundare och kreativ chef på Skånemotor
• Diskussion och frågor
12.30-13.15: Lunch
13.15-16.30 (fika vid 14.45)
• IPv6, läget nu – Torbjörn Eklöf, Interlan
• Så möter du riskerna med AI – Åsa Schwarz, författare och säkerhetsspecialist på Knowit
• Locked Shields 2019 – Erik Biverot, Lagledare Svenska Blå Laget Locked Shields 2019
• Diskussion och frågor
• Avslutning – Maria Häll, Patrik Fältström
16.30 Mingel *)

*) Om du inte kommer med på mingel, maila maria@isoc.se, så att vi beställer rätt antal förtäring! Vegetariska alternativ kommer att serveras, men maila maria@isoc.se om ni behöver veganskt alternativ eller har någon form av allergi.

Välkomna! Ser fram emot att ses!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar