Om SNUS

SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft.

Verksamhet

SNUS ska vara ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom dessa aktivitet är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att;

  • öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige.
  • driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan.
  • testa vad som fungerar i verkligheten
  • sprida kunskap och erfarenheter.

SNUS ska vara en förening där medlemsavgiften ska täcka föreningens kostnader. Styrelsens viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna får ”valuta för pengarna/medlemsavgiften”.

Historik

Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet vi har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till en överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-världarna). SNUS har genomfört seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tagits upp. SNUS är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester. Som bäst kan beskrivas som en avancerad provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete fått insikter och testat utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten har presenterats dels direkt på plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras här i vår Web. Vi har även arbetat med politiker, operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan de olika näten. SNUS har medverkat som sakkunniga i regeringens Internetutredning. Varit delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen.

Som medlem i SNUS får man:

  • Fortlöpande information om SNUS verksamhet, sänds företrädesvis ut via medlemstidning och e-post till alla kontaktpersoner.
  • Starkt rabatterat pris på mässor och seminarier där SNUS-deltar som medarrangör.
  • Fritt tillträde till SNUS övriga seminarier.
  • Deltaga på SNUS tema- och diskussions kvällar
  • Rösträtt på SNUS föreningsmöten, en röst per medlemskap.
  • Rätt att delta i SNUS arbetsgrupper.

Bli medlem i SNUS och var med och påverka framtiden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.