Författararkiv: admin

Årsmöte föreningen SNUS 2023

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2023. Tid: måndagen den  4 maj 2023, kl. 17:00 – 19:00Plats: SUNET, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig. 
Dagordning … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Östen Frånberg

En av våra pionjärer har gått ur tiden. Östen var inte bara instrumental för Internet i Sverige utan även Föreningen SNUS. Östen var aktiv under många år men jag har misslyckats hitta exakt under vilka år han hade olika roller. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Styrelsemöte 2022-10-31

Styrelsen höll ett styrelsemöte 2022-10-31 och bifogar härmed protokollet från det.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrelsemöte 2022-09-15

Styrelsen höll ett styrelsemöte 2022-09-15 och bifogar härmed protokollet från det.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

IPv6 i Sverige – status 2022

Post- och telestyrelsen, PTS, har från Regeringen fått ett uppdrag att under 2022 inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6. Ett antal individer har ställt upp och tillsammans hjälp PTS att diskutera frågan och bl.a. har … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte föreningen SNUS 2022

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2022. Tid: måndagen den  11 april 2022, kl. 17:00 – 19:00
Plats: SUNET, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig. 
Dagordning … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SNUS 30 år

För 30 år sedan, den 5 november 1990, bildades föreningen Swedish Network Users Society. Anledningarna till att föreningen skapades var många, men den formella anledningen (enligt vad jag minns) var att i överenskommelsen med Kinnevik om skapandet av Swipnet och … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ISOC-SE / SNUS Höstkonferens 2019

Här kommer agenda och anmälan till vår gemensamma höstkonferens ISOC-SE/SNUS den 27 november på Stockholm Waterfront. Sprid gärna denna inbjudan i era kretsar! Vi ser framemot en spännande dag med många intensiva och intressanta diskussioner! Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SNUS remissvar Finansdepartementet förslag till varningsmeddelande på webtjänster

Föreningen SNUS har skickat in synpunker till Finansdepartementet där vi påpekar det inte fungerar som tänkt att tvinga fram visningsfönster.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Synpunkter på PTS förslag till beslut i marknad 3A

Föreningen SNUS har inkommit med synpunkter på PTS Samråd – utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) – dnr 15-7200. Synpunkterna kan hittas här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar