Swedish Network Users Society

Robustare och säkrare Internet i Sverige

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett den svenska delen av Internet. Utredningen har utförds med deltagande från bl.a. Statskontoret, SNUS (Swedish Network Users Society) och SEIS (Säkrad Elektronisk Information i Samhället) Resultatet redovisas i rapporten 1997:18, Svenska delen av Internet.

Uppdraget till Statskontoret

Internetutredningen
RapportenAcrobat  HTML
BilaganAcrobat  HTML


Webmaster is Jan Smith. Send comments to <smith@abc.se>
This page was last changed 1997-10-03 by webmaster