Kallelse till SNUS årsstämma 22 april 2008 18-21

Bästa medlemmar,

Enligt föreningens stadgar kallar styrelsen till ordinarie föreningsstämma.

Tid: tisdagen den 22 april 2008, kl 18:00-21:00.
Plats: Reuters, Kungsgatan 36, 1 tr, Stockholm (använd porttelefon)

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig. Välkomna!

Dagordning:
1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.    Val av justeringsman förutom mötesordföranden.
3.    Fastställande av röstlängd.
4.    Beslut om mötet blivit behörigt utlyst.
5.    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
6.    Föredragning av revisors berättelse.
7.    Fastställande av
a.    resultaträkning och balansräkning
b.    beslut om disposition av vinst eller förlust
8.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.    Val av föreningens, ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte.
10.    Val av revisor och revisorssuppleant.
11.    Fastställande av firmatecknare.
12.    Val av valberedning.
13.    Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår.
14.    Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet.
a.    Inga motioner har inkommit inom stadgeenlig tid.
15.    Övriga frågor.

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas rapport kommer att finnas tillgängliga på SNUS webbplats www.snus.se.

Kopior av förvaltningsberättelsen kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Deltagarna kommer att bjudas på enklare förtäring (smörgås och dryck).

Välkomna!

Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.