ISOC-SE / SNUS Höstkonferens 2019

Här kommer agenda och anmälan till vår gemensamma höstkonferens ISOC-SE/SNUS den 27 november på Stockholm Waterfront. Sprid gärna denna inbjudan i era kretsar! Vi ser framemot en spännande dag med många intensiva och intressanta diskussioner!

Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i ISOC-SE eller SNUS. Pris 500 sek för icke medlemmar. Fakturan skickas per epost. Du som inte är medlem men vill bli, klicka på en av dessa länkar:

Anmäl er till konferensen här: https://www.eventbrite.com/e/isoc-sesnus-hostkonferens-tickets-78151442067

(OBS! Om du får förhinder efter att du anmält dig, är det viktigt att du avanmäler dig, länk finns i mailet från Eventbrite som du fick när du anmälde dig!)

Tid: Onsdag 27 november 2017 kl. 10.00 – 16.30
Registrering och kaffe kl 9.30
Plats: Radisson Waterfront, StockholmEfteråt samlas vi för mingel och något att äta och dricka!
Agenda

10.00 – 12.30
• Inledning – Maria Häll ordförande ISOC-SE, Patrik Fältström ordförande SNUS
• Internethistoria – från början till nutid – Anders Hillbo
• Vårt samhälle i ett framtidsperspektiv – Johan Wester, komiker, programledare, grundare och kreativ chef på Skånemotor
• Diskussion och frågor
12.30-13.15: Lunch
13.15-16.30 (fika vid 14.45)
• IPv6, läget nu – Torbjörn Eklöf, Interlan
• Så möter du riskerna med AI – Åsa Schwarz, författare och säkerhetsspecialist på Knowit
• Locked Shields 2019 – Erik Biverot, Lagledare Svenska Blå Laget Locked Shields 2019
• Diskussion och frågor
• Avslutning – Maria Häll, Patrik Fältström
16.30 Mingel *)

*) Om du inte kommer med på mingel, maila maria@isoc.se, så att vi beställer rätt antal förtäring! Vegetariska alternativ kommer att serveras, men maila maria@isoc.se om ni behöver veganskt alternativ eller har någon form av allergi.

Välkomna! Ser fram emot att ses!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SNUS remissvar Finansdepartementet förslag till varningsmeddelande på webtjänster

Föreningen SNUS har skickat in synpunker till Finansdepartementet där vi påpekar det inte fungerar som tänkt att tvinga fram visningsfönster.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Synpunkter på PTS förslag till beslut i marknad 3A

Föreningen SNUS har inkommit med synpunkter på PTS Samråd – utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) – dnr 15-7200.

Synpunkterna kan hittas här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

​Vägledning för grundläggande kryptering

Föreningen SNUS har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skickat in synpunkter på deras Vägledning för grundläggande kryptering version 0.94.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inspelning av SNUS och ISOC-SE Höstkonferens

Vi har fått inspelningen av alla presentationer från SNUS och ISOC-SE Höstkonferens, och de kan hittas här på YouTube.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ISOC-SE och SNUS Höstkonferens 2019

SNUS och ISOC-SE gemensamma höstrevent!

Förra årets höstkonferens, ett samarbete mellan ISOC-SE och SNUS, var så trevligt att vi vill göra om det igen!

Onsdag den 21 November går detta av stapeln på World Trade Center i Stockholm!

Vi har många intressanta talare och diskussioner att se framemot!

Vint Cerf, känd som en av Internets skapare, kommer att delta på videolänk på eftermiddagen och ge sin syn på Internets framtid.

Dagen kommer att innehålla dessa saker:

• Projekt Särimner – kritisk infrastruktur
• Information-centric Networking (ICN)
• AI/Deep learning
• Fake news – vad kan vi lära oss?
• MANRS Mutually Agreed Norms for Routing Security, (https://www.manrs.org/)
• Paneldebatt om MANRS och Internetaccess
• Keynote – Vint Cerf pratar om Internets framtid – via video

Anmälan och detaljerat program finns här där man också kan beställa biljetter.

/ Styrelsen för ISOC-SE och styrelsen för SNUS

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föreningen SNUS synpunkter på PTS Dnr 15-7200

Post- och Telestyrelsen har publicerat ett förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde. Detta har föreningen läst och bestämt synpunkter ska skickas in. Dessa synpunkter kan återfinnas här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte föreningen SNUS 2018

Föreningen Swedish Network Users Society (SNUS) kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte 2018.

Tid: tisdagen den 24 april 2018, kl. 17:30 – 19:30

Plats: SUNET,Tulegatan 11 3tr, Stockholm

Varje medlem av föreningen äger rätt att närvara och yttra sig. 
Dagordning till årsmötet:’

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning

3. Val av justeringsperson förutom mötesordföranden

4. Fastställande av röstlängd

5. Beslut om mötet blivit behörigt utlyst

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

7. Föredragning av revisorns berättelse

8. Fastställande av:
a. resultaträkning och balansräkning
b. beslut om disposition av vinst eller förlust

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
1
10. Beslut om Motioner och propositioner som inkommit till årsmötet

11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsmöte

12. Val av revisor och revisorssuppleant

13. Fastställande av firmatecknare

14. Val av valberedning

15. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande kalenderår

16. Övriga frågor

Välkomna!

Vi kommer att bjuda på enklare förtäring, såsom smörgåsar/wraps/motsvarande. För att veta hur många vi ska beställa ber vi er att höra av er till board@snus.se och tala om dels om ni vill ha något att äta, dels om ni har några preferenser eller allergier som vi ska ta hänsyn till. Tack på förhand!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstmöte 22 november 2017

I år kör ISOC-SE och SNUS för första gången en gemensam höstkonferens.

Vi kommer att prata om alltifrån Internet Governance-frågor och lagstiftning till robusthet, digitalisering och hotbilder. Och säkerhet förstås!

Vi har många bra talare med oss och vi hoppas på givande diskussioner! Se agenda nedan.

Efteråt samlas vi för mingel med något gott att äta och dricka!

Konferensen är såklart kostnadsfri för medlemmar. Är man inte medlem är kostnaden 500 sek.

Har ni betalat in medlemsavgift till SNUS efter den 1 november i år så gäller medlemsskapet också för 2018.

För att bli medlem, se https://www.snus.se/mreg/members/add.

Anmäl er till konferensen här https://www.eventbrite.com/e/isoc-sesnus-hostkonferens-tickets-39245388012

Agenda

Agendan, och eventuella uppdateringar, finns också på ISOC-SE’s hemsida.

10.00 – 12.30

Inledning – Maria Häll ordförande ISOC-SE, Patrik Fältström ordförande SNUS

ISOC-SE firar ISOC 25 år – Ceren Unal från ISOC’s Europa kontor

Internet Governance globalt, läget idag – Patrik Fältström, Netnod

Dagens avancerade hotbild – Staffan Truvé, forskningschef på Recorded Future

12.30-13.15: Lunch

13.15-16.30 (fika vid 14.45)

Samhällets digitalisering – Anders Hektor Näringsdepartementet

Nytt inom internetlagstiftning – Daniel Westman

Åtgärder för ökad robusthet – Björn Scharin PTS

Sunet CERT hur jobbar vi? – Anne-Marie Achrenius Sunet CERT

16.30 Mingel

Ni är hjärtligt välkomna!

/Styrelsen för ISOC-SE och Styrelsen för SNUS

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Föreningen SNUS har tagit del av Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) och inkommer härmed med remissvar i detta ärende.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar